PETA SIMBOL SEKTOR PADA BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN

LEGENDA


 • PENGAWASAN BARANG CETAKAN DALAM NEGERI
 • PENGAWASAN PEREDARAN IMPORT BARANG CETAKAN DALAM NEGERI
 • PENGAWASAN SISTEM PERBUKUAN
 • PENGAWASAN MEDIA KOMUNIKASI
 • PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN
 • PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN AGAMA
 • KETAHANAN BUDAYA
 • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 • PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
 • PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
 • KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM
SIMBOL JUMLAH TITIK
PENGAWASAN BARANG CETAKAN DALAM NEGERI 1
PENGAWASAN PEREDARAN IMPORT BARANG CETAKAN DALAM NEGERI 1
PENGAWASAN SISTEM PERBUKUAN 1
PENGAWASAN MEDIA KOMUNIKASI 1
PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN 1
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN AGAMA 1
KETAHANAN BUDAYA 1
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1
DESKRIPSI
PENGAWASAN BARANG CETAKAN DALAM NEGERI PENGAWASAN PEREDARAN BARANG CETAKAN DALAM NEGERI

PENGAWASAN PEREDARAN BARANG CETAKAN DALAM NEGERI

PENGAWASAN PEREDARAN IMPORT BARANG CETAKAN DALAM NEGERI PENGAWASAN PEREDARAN IMPORT BARANG CETAKAN DALAM NEGERI

PENGAWASAN PEREDARAN IMPORT BARANG CETAKAN DALAM NEGERI

PENGAWASAN SISTEM PERBUKUAN PENGAWASAN SISTEM PERBUKUAN

PENGAWASAN SISTEM PERBUKUAN

PENGAWASAN MEDIA KOMUNIKASI PENGAWASAN MEDIA KOMUNIKASI

PENGAWASAN MEDIA KOMUNIKASI

PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT

PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN AGAMA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN AGAMA

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN AGAMA

KETAHANAN BUDAYA KETAHANAN BUDAYA

KETAHANAN BUDAYA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA